Όροι χρήσης του MyCosmicLab - Tελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2012

Ο ιστότοπος MyCosmicLab (εφεξής «Ιστότοπος») διευθύνεται από την εταιρία με την επωνυμία Conceptum AS που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χέυδεν 12, τ.κ. 10434, εκ μέρους της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Pearson Education (εφεξής «Εμείς» ή "Pearson").

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.. Εφόσον εσείς (εφεξής «εσείς» ή «Χρήστης») είστε κάτω από 18 ετών ή κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα σας, τότε παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τον γονέα ή τον κατά νόμο κηδεμόνα σας.

Με τη χρήση ή την πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι εσείς (ή ο γονέας ή ο κατά νόμον κηδεμόνας σας εκ μέρους σας, σε περίπτωση που είστε ανήλικος) έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους Όρους Χρήσης στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εφόσον εσείς, ή ο γονέας (-είς) ή ο κατά νόμον κηδεμόνας (-ες) σας στην περίπτωση που είστε ανήλικος, δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε κομμάτι των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τότε παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή να μην αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε τμήματα από αυτούς του Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) ανά πάσα στιγμή. Εφόσον προχωρήσουμε σε μια τέτοια ενέργεια, θα αναρτήσουμε τις αλλαγές στους Όρους Χρήσης σε αυτή την ιστοσελίδα και θα επισημάνουμε στο πάνω μέρος την ημερομηνία κατά την οποία οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης ανανεώθηκαν τελευταία φορά. Η εξακολούθηση χρήσης του Ιστότοπου από την πλευρά σας, κατόπιν οποιωνδήποτε τέτοιου είδους αλλαγών, συνιστά την αποδοχή εκ μέρους σας των νέων Όρων Χρήσης ή στην περίπτωση που είστε ανήλικος, την αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης από το γονέα ή τον κατά νόμον κηδεμόνα σας. Εφόσον δε συμφωνείτε με τη συμμόρφωση στους παρόντες ή οποιουσδήποτε μελλοντικούς Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση ή να μην αποκτήσετε πρόσβαση (ή να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση) στον Ιστότοπο.

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στον Ιστότοπο και στα επίπεδα υπηρεσιών που προσφέρουμε καθώς και να διακόψουμε την πρόσβαση σε αυτόν ανά πάσα στιγμή.

Λογαριασμοί Χρηστών

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, κάνοντας χρήση του μοναδικού ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Το σχολείο σας θα πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στο σύστημα. Όταν γίνει αυτό, το σχολείο σας θα σας δώσει ένα όνομα χρήστη κι έναν κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει να κρατήσετε αυτές τις πληροφορίες σε ασφαλές σημείο και να μην τις κοινοποιήσετε σε οποιονδήποτε άλλον πέραν των γονιών ή του καθηγητή/της καθηγήτριάς σας. Συμφωνείτε επίσης να μη χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό κανενός άλλου για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η Pearson διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει έναν λογαριασμό χρήστη οποιαδήποτε στιγμή εφόσον ο χρήστης αυτός δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης. Επιπλέον, η Pearson διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει έναν λογαριασμό χρήστη ο οποίος έχει παραμείνει ανενεργός για διάστημα έξι (6) μηνών ή και μεγαλύτερο. H Pearson δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ενδέχεται να προκύψουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Δικαίωμα Χρήσης του Ιστότοπου

Η Pearson σας παραχωρεί την προσωπική, περιορισμένη, μη αποκλειστική και ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης αυτού του Ιστότοπου για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση μέσα στην τάξη, η οποία υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο όρος «Χρήση μέσα στην τάξη» αναφέρεται σε μη εμπορικές χρήσεις από καταρτισμένο καθηγητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή ως εργασία για το σπίτι από μαθητές που μαθαίνουν Αγγλικά σε ένα ειδικευμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης.

Παράλληλα με άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι Χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα:
α) Να διαμορφώσουν ή να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διαμόρφωσης ώστε να ενσωματώσουν οποιοδήποτε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιουδήποτε κειμένου, γραφικού, εικόνων ή εμπορικών σημάτων στον Ιστότοπο (εφεξής εν συνόλω καλούμενα «Στοιχεία»)
β) Να συγκεντρώσουν, αποκτήσουν, χρησιμοποιήσουν, έχουν πρόσβαση ή αντιγράψουν με οποιονδήποτε τρόπο τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε Στοιχεία χρησιμοποιώντας γι' αυτό οποιοδήποτε λογισμικό παρακολούθησης, μηχανή, συσκευή, λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη αυτόματη συσκευή, βοηθητικό πρόγραμμα ή χειροκίνητη διαδικασία κάθε είδους
γ) Να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε εφαρμογή που διαθέτει ο Ιστότοπος κατά οποιονδήποτε τρόπο με την πρόθεση να διακόψουν, ζημιώσουν, καταστρέψουν, υπερφορτώσουν ή βλάψουν τον Ιστότοπο ή παρόμοιες υπηρεσίες
δ) Να επιχειρήσουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο να καταστρατηγήσουν, να ανακαλύψουν τον τρόπο λειτρουργίας, να αποκωδικοποιήσουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταβάλουν ή να παρέμβουν στον Ιστότοπο, ή
ε) Να εμπλακούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στην πρόσβαση, τη χρήση ή την απόλαυση του Ιστότοπου από κάποιον άλλο Χρήστη.

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται εδώ αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Το "Pearson" και το "MyLab" αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Pearson Education ή άλλων εταιριών που ανήκουν στον όμιλο της Pearson Education.

Κυριότητα επί της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το υλικό που είναι διαθέσιμο μέσω αυτού του Ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Pearson Education (© 2011) και όσων έχουν την άδειά της (εκτός κι αν ρητώς δηλώνεται διαφορετικά). Η εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Ο χρήστης δε μπορεί να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, διαβιβάσει ή να συμμετέχει στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργήσει παράγωγες εργασίες, ή να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο, εν μέρει ή στο σύνολό του. Ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει ένα (1) μοναδικό αντίγραφο από το κατοχυρωμένο υλικό αποκλειστικά για προσωπική του, μη εμπορική χρήση. Καμία αντιγραφή, επαναδιανομή, διαβίβαση εκ νέου, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση υλικού που έχει μεταφορτωθεί δε θα επιτρέπεται χωρίς ρητή έγγραφη άδεια της Pearson, εκτός κι αν ρητώς επιτρέπεται κάτι διαφορετικό από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης έχει λάβει γνώση ότι αυτός/αυτή δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητας με το να μεταφορτώσει υλικό κατοχυρωμένο από εμάς.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα στοιχεία εγγραφής ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής θα τύχουν μεταχείρισης σύμφωνης με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Pearson, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συναινείτε στη μεταφορά και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

Blogs

Εφόσον δημιουργήσετε ένα Προσωπικό Ιστολόγιο ή ένα Ιστολόγιο Ενότητας στο MyCosmicLab και εφόσον κάνετε κάποιο σχόλιο στο ιστολόγιο κάποιου άλλου χρήστη του MyCosmicLab ή αναρτήσετε υλικό ή εξωτερικούς συνδέσμους στα ιστολόγια του MyCosmicLab, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας και οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών σχετικών με τα ιστολόγια. Δε θα πρέπει να κάνετε περιγραφές ή να ορίζετε λέξεις-κλειδιά στα ιστολόγιά σας κατά τρόπο παραπλανητικό ή αθέμιτο, συμπεριλαμβανομένης και της πρόθεσης να συναλλαχθείτε εξ ονόματος ή στηριζόμενοι στη φήμη άλλων, συμπεριλαμβανομένης της Pearson. Δε θα πρέπει να υποβάλετε περιεχόμενο που καταπατά τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου ή περιεχόμενο το οποίο είναι αθέμιτο από κάθε άλλη άποψη. Ομοίως και για περιεχόμενο το οποίο είναι υβριστικό, δυσφημιστικό ή άσεμνο ή το οποίο ενδέχεται να ενοχλήσει, στενοχωρήσει ή να φέρει σε δύσκολη θέση οποιοδήποτε άτομο ή για περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να περιορίσει ή να αναστείλει τη χρήση και την απόλαυση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε άτομο. Το ίδιο ισχύει και για περιεχόμενο το οποίο θα εκθέσει τα δικαιώματα προστασίας απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε ατόμου.

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω Περιεχόμενο συνιστά κείμενο, γραφικά, ακουστικό αρχείο ή λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καθιστώντας διαθέσιμο κάποιο Περιεχόμενο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

  • η μεταφόρτωση, η αντιγραφή και η χρήση του Περιεχομένου δε θα παραβαίνει τα δικαιώματα κυριότητας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, του δικαιώματος κατοχύρωσης, της ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, ή κρυφών δικαιωμάτων εμπορίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους
  • το Περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή εγκαθιστά οποιονδήποτε ιό, «Δούρειους Ίππους» ή οποιοδήποτε άλλο επιζήμιο ή καταστρεπτικό περιεχόμενο
  • το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, απειλητικής φύσεως ούτε υποκινεί βία προς ιδιώτες ή φορείς και δεν καταπατά τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης κανενός τρίτου μέρους


Η Pearson ενδέχεται να μεταβάλει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιγραφή ή λέξη που θα θεωρηθεί ανάρμοστη ή αθέμιτη, ή με οποιονδήποτε τρόπο πιθανή να εγείρει ευθύνες εναντίον της φερεγγυότητας της Pearson. Θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Pearson για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστολογίου σας, του λογαριασμού σας, του κωδικού πρόσβασης ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας.

Χωρίς να περιορίζει οποιαδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, η Pearson διατηρεί το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση), κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να α) αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο, σύμφωνα με την εύλογη κρίση της Pearson, καταπατά οποιαδήποτε πολιτική της Pearson ή είναι επιζήμιο με οποιονδήποτε τρόπο ή επιλήψιμο, ή β) να διακόψει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση του MyCosmicLab σε οποιονδήποτε ιδιώτη ή φορέα για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Pearson. Η Pearson δεν θα φέρει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων που έχουν προηγουμένως καταβληθεί.

Αποποίηση ευθυνών

Ενώ η Pearson προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχει σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ορθές, η παροχή αυτή γίνεται σε επίπεδο «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο. Η Pearson δε δέχεται κανενός είδους ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που παρέχεται από εμάς ή από οποιονδήποτε φορέα που συνδέεται με εμάς ή από τρίτα μέρη.

Οποιεσδήποτε και όλες οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες, συμπεριλαμβανομένων των συνεπαγόμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, εφαρμογής για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή μη καταπάτησης, είτε προκύπτουν από το σύνταγμα, από νομοθετικές διατάξεις, εθιμικό δίκαιο, συναλλακτικά ήθη, πλαίσιο συναλλαγών είτε υποδηλώνονται με άλλον τρόπο αποκλείονται, εντός των ορίων του νόμου. Δεν αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη την οποία δε μπορούμε να αποκλείσουμε εκ του νόμου σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αμέλεια, ευθύνη για απάτη μας ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια ευθύνη.

Δε μπορoύμε να εγγυηθούμε και δεν υποσχόμαστε οποιoδήποτε συγκεκριμένο αποτέλεσμα ως απόρροια της χρήσης του Ιστότοπου.

Η χρήση αυτού του Ιστότοπου και οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού γίνεται υπ' ευθύνη σας. Η Pearson δε θα φέρει ευθύνη απέναντι σε κανέναν χρήστη αυτού του Ιστότοπου ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή απώλειες κάθε φύσεως συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας κερδών, των άμεσων, έμμεσεων, ειδικών ή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του Ιστότοπου ή μέρους αυτού από έναν χρήστη ή από τρίτο μέρος, καθώς και οποιασδήποτε απώλειας δεδομένων ή απώλειας κερδών ή χαμένου χρόνου καθηγητών ή μαθητών, ακόμη κι αν η Pearson είναι ενήμερη ή έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών. Με την επιφύλαξη όσων αντιθέτων περιλαμβάνονται στο παρόν, η ευθύνη της Pearson απέναντί σας για οποιονδήποτε λόγο και ανεξάρτητα από τη μορφή της ενέργειας θα περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στο καταβληθέν από εσάς προς εμάς ποσό, εφόσον αυτό υπάρχει.

Μολονότι η Pearson καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να αποκλείσει από τον Ιστότοπο ιούς ή άλλου είδους κώδικα με την ιδιότητα να προκαλεί νοθεία ή αποδιοργάνωση, δε μπορεί να διασφαλίσει αυτόν τον αποκλεισμό και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ιούς ή οποιουδήποτε είδους κώδικες υπολογιστών ή λογισμικών. Συνιστούμε να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας πριν μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας πληροφορίες από αυτόν τον Ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω αυτού του Ιστότοπου θα περνούν μέσω δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι η λειτουργία αυτού του Ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα και αποποιούμαστε κάθε ευθύνης σχετικής με αυτό το θέμα. Ο Ιστότοπος μπορεί να καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμος κατά διαστήματα για λόγους συντήρησης ή για άλλα αίτια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμοδιότητα και Δικαιοδοσία

Εφόσον επισκέπτεσθε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σε οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ μας, ανεξάρτητα από το αν είστε ή όχι εγγεγραμμένος χρήστης /συνδρομητής και ανεξάρτητα από τη φύση της διαφωνίας. Συμφωνείτε να μην ξεκινήσετε ή εκτελέσετε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας ενώπιον άλλου πλην των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας και με το παρόν συναινείτε και παραιτείσθε από όλες τις ενστάσεις περί ελλείψεως αρμοδιότητας για το πρόσωπό σας και περί ελλείψεως δικαιοδοσίας της χώρας σύμφωνα πάντα με την αρμοδιότητα ως τόπου τέλεσης των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας. Παρ'όλα αυτά, συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ή του αντίστοιχου τύπου επείγουσας νομικής αρωγής) σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

Η Pearson προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου συνάδει πλήρως με τις αξιώσεις της Αγγλικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας οποιασδήποτε ξένης χώρας όπου υπάρχει πρόθεση να διατίθεται αυτού του είδους το περιεχόμενο. Σε περίπτωση που η νομοθεσία μιας ξένης χώρας ενδέχεται να μη συμμορφώνεται πλήρως σε αυτό, τότε η Pearson θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν κατευθύνει τέτοιου είδους περιεχόμενο σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης απαρτίζουν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Pearson. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Pearson Education δικαιούται να επιβάλει αυτήν τη συμφωνία για λογαριασμό της ιδίας και εκ μέρους και προς όφελος των συνδεόμενων φορέων. Εκτός από τους συνδεόμενους με την Pearson φορείς οι οποίοι δικαιούνται να επιβάλλουν τους όρους του παρόντος συμφωνητικού με τον ίδιο τρόπο όπως και η Pearson, τίποτα σε αυτό το συμφωνητικό δε θα πρέπει να προσδίδει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος οποιοδήποτε δικαίωμα ή όφελος σύμφωνα με τις διατάξεις περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) της Νομοθετικής Πράξης 1999.